ZAŠTO JE DOBRO POVREMENO OČISTITI JETRU

Oštećenja jetre – Toksinima Svojom učestaloslošću, oštećenja toksinima su najčešći uzroci oboljenja jetre. Nabrojaćemo neke od njih : 1. alkohol2. lekovi3. hemikalije i teški metali4. toksični metaboliti endogeni5. toksini ili otrovi: biljni, životinjski i bakterijski Oštećenje jetre lekovima S obzirom na veliku i široku primjenu lekova, koji se najvećim delom prerađuju i razgrađuju u jetri, jasno je da oštećenja…

Details